Onderwerp: Bezoek-historie

Visonderzoek 2016 in de Spiegelwaal en de Strangen Brakelse Benedenwaarden
Publicatiedatum:23-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van Giels ; AKTB Adviesbureau voor Bodem, Water en Ecologie

 

Samenvatting

Voor het project Ruimte voor de Rivier en voor de Kaderrichtlijn Water zijn in 2015 de Spiegelwaal en de Brakelse Benedenwaarden gegraven. Naast een waterstand verlagend doel hebben de geulen een ecologisch doel voor onder andere vis. Vooral de stroomminnende soorten moeten ervan profiteren. Het is de verwachting dat de geulen als paai- en opgroeigebied voor riviervis functioneren. Om dit te onderzoeken is in de zomer van 2016 visstandbemonstering uitgevoerd m.b.v. zegen en elketrovisserij, in de geulen en ter referentie in enkele kribvakken van de Waal. Dit rapport doet verslag van de bevindingen.

 

Annotatie

31 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Rapportnr.: 20160720/rap01
Status : Definitief

Naar boven