Onderwerp: Bezoek-historie

Macrozoöbenthos op rivierhout en referentiestenen, 2018 : aangetroffen macrofauna en statische analyses op rivierhout en stenen in de IJssel en Waal
Publicatiedatum:01-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Dorenbosch, B. Achterkamp, D.B. Kruijt ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

In het voorjaar van 2018 is op vijf locaties in nevengeulen van de Waal (2) en IJssel (3) de macrofauna bemonsterd van de in het water aanwezige bomen en van nabij liggende stenen ter referentie. Voorliggende rapportage doet verslag van het jaar 2018, waarbij monstername, de aangetroffen macrozoöbenthosgemeenschap en de statistische analyses worden beschreven.

 

Annotatie

39 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Oost-Nederland (RWS, ON)
Projectnr.: 18-0478
Rapportnr 19-018
Status : definitief

Naar boven