Onderwerp: Bezoek-historie

Mesoschaal Westerschelde, integratierapport 2014-2018
Publicatiedatum:02-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Taal, D. Mastbergen, J. Cleveringa, R. Schrijvershof, Y. Plancke, Z. Wang, J. van der Werf, A. van der Spek ; Deltares

 

Samenvatting

Het Schelde-estuarium ligt zowel in Nederland (Westerscheide) als Vlaanderen (Zeeschelde). Vanaf 2005 is in verdragen vastgelegd dat de landen gemeenschappelijk beleid en beheer voeren. De basis hiervoor is de Lange Termijn Visie, die drie gebruiksfuncties als pijlers benoemt: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen van de Westerscheide op het schaalniveau van individuele morfologische elementen, de zogenaamde mesoschaal. Het uitvoeren van het (gemeenschappelijk) beheer op die schaal is van grote invloed op de drie pijlers van de Lange Termijn Visie.

 

Annotatie

137 p.
ill.
Definitief

Naar boven