Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2016/2017
Publicatiedatum:01-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman, F. Hustings, K. Koffijberg, O. Klaassen, E. van Winden, P. van Els, A. van Kleunen ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep ; L. Soldaat

 

Annotatie

162 p.
bijl., ill.
SOVON-rapport ; 2019/01
RWS-rapport BM 19.01)
Met lit.opg.
De meetnetten watervogels en slaapplaatsen zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven