Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten PAK-metaboliet van het Rijkswaterstaat JAMP monitoringsprogramma 2015 t/m 2017 van bot (Platichthys flesus L.)
Publicatiedatum:01-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.C. Sneekes, M. Tjon-Atsoi, E. van Barneveld ; Wageningen University Research (WUR) ; Wageningen Marine Research (WMR)

 

Annotatie

17 p.
ill.
Met lit.opg.
RWS-rapport BM 19.04
WUR rapport C031/19
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven