Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiebehoefte WBI-BOI veldmetingen vanaf 2018, met focus op Wadden en IJsselmeergebied
Publicatiedatum:06-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Bottema ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Dit document geeft een overzicht van WBI-BOI-gerelateerde informatiebehoeftes waar de WBI-BOI-veldmeetcampagnes voor golf- en windmetingen in de Waddenzee en het IJsselmeer(gebied) in moeten voorzien. Ook aanvullende meetcampagnes in andere watersystemen worden kort belicht. Het gaat daarbij vooral om de behoefte aan aanvullende metingen, bovenop het huidige reguliere Landelijke Meetnet Water.

 

Annotatie

102 p.
bijl., ill.
Definitief
Versie 2.0

Naar boven