Onderwerp: Bezoek-historie

Werken aan Infranatuur : voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Martens, H. Blanken ; E. Verhallen, M. de Lange, C. Rodrigues, V. Loehr, S. Bogaerts, A. Hofland, M. Aragon van den Broeke ; Bureau ZET; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat, één van de partners van de Greendeal Infranatuur, werkt met en aan biodiversiteit op het eigen areaal: natuur in de bermen, uiterwaarden, oevers, dijken en kustzones. Dat dit niet alleen een bijdrage levert aan de natuur zelf, maar ook aan RWS doelen als veiligheid en leefbaarheid, wordt geïllustreerd door de voorbeelden in deze brochure (beschreven door Bureau ZET in opdracht van RWS WVL). Werk maken van infranatuur blijkt vaak ook goede smeerolie voor samenwerking met omgevingspartijen en draagt bij aan draagvlak voor infrastructurele projecten. Investeren in behoud en ontwikkeling van biodiversiteit levert daarmee veel op.

 

Annotatie

50 p.
ill.
Opdracht uitgevoerd in het kader van de SLA duurzaamheid 2017-2018 in samenhang met de Green Deal Infranatuur: 23 organisaties hebben de Green Deal Infranatuur ondertekend om aan te geven hun kennis en ervaring in te zetten om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Deze partijen zijn o.a. de Vlinderstichting, waterschap Rivierenland, Vitens en de provincie Noord-Holland.
Contactpersoon: Erik Verhallen, RWS, WVL

Naar boven