Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland 2017
Publicatiedatum:01-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boele, J. van Bruggen, F. Hustings, K. Koffijberg, J-W. Vergeer, T. van der Meij ; Sovon

 

Annotatie

141 p.
Sovon-rapport 2019/04
Rapportnummer RWS: BM 19.05
Het onderzoek vond plaats in samenwerking
met het Centraal Bureau voor de
Statistiek, Rijkswaterstaat en de provincies.
De opdracht is verleend door de Stichting
Wageningen Research, unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen UR, gedelegeerd opdrachtgever namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en door Rijkswaterstaat (Zoete Rijkswateren).

Naar boven