Onderwerp: Bezoek-historie

Circulair ontwerpen, meerwaarde in de infra
Publicatiedatum:01-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Crielaard, C. Vorstman ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; M. Kerkstra, C. Luijten, W. Schutte ; Gemeente Rotterdam

 

Samenvatting

Circulair ontwerpen is een middel om te sturen op een duurzamer ontwerp en vormt een pijler voor de circulaire economie. Een waardeperspectief biedt de infrasector kansen. Dit artikel geeft een invulling aan dit waardeperspectief vanuit circulair ontwerp. Er zijn daarbij drie pijlers voor circulair ontwerpen: Preventie, Waardebehoud en Waardecreatie.

 

Annotatie

In: Civiele Techniek. - Jrg. 72, nr. 8 ; p.38-42

Naar boven