Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2017/18
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V de Boer, R. Slaterus, T.J. Boudewijn ; Sovon

 

Annotatie

45 p.
Ill., bijl.
Met lit.opg.
Sovon-rapport 2018/74
Rapportnummer RWS: BM 18.25
Bureau Waardenburg-rapport 18-349
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven