Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassen methodiek bepalen biodiversiteit op Rijkswaterstaat areaal
Publicatiedatum:30-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.J.H.M. Possen, M. Courbois, K. Eichhorn, T. van den Broek ; Royal HaskoningDHV

 

Samenvatting

Voorliggende rapportage vormt het technische verslag van de uitgevoerde werkzaamheden. De verzamelde gegevens zijn verwerkt een aantal aanvullende indices zijn berekend. Er worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een zogenoemde referentielijst flora en fauna bruikbaar voor Rijkswaterstaat.

 

Annotatie

28 p.
bijl.: Metagegevens van de onderzoekslocaties
ill.
Ref.: BG1263WATRP1811300855
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven