Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland
Publicatiedatum:01-02-1933

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Bestaat uit de volgende deelrapporten:
1. Deel I
2. Deel II Figuren
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
(WL-rapport ; M35)
Modelmeting nr. 35.

Naar boven