Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe havenmond Hoek van Holland
Publicatiedatum:01-10-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Bestaat uit de volgende deelrapporten :
1. Tekst en figuren
2. Foto's
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
(WL-rapport ; M573)

Naar boven