Onderwerp: Bezoek-historie

CHARM : wij werken samen aan future-proof verkeersmanagement in Nederland
Publicatiedatum:10-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[M. van Oeveren] : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat [Verkeer- en Watermanagement] (RWS, [VWM])

 

Samenvatting

CHARM is het grote programma (2015-2020), waarin RWS met Highways England (HE) een bestaand, standaard softwarepakket voor wegverkeersmanagement koos, (ieder voor zich) kocht en nu implementeert in alle wegverkeerscentrales. Het programma CHARM levert een nieuw ICT platform voor verkeerssystemen in de verkeerscentrales, voor weginspecteurs en officieren van dienst. CHARM biedt betere, toekomstbestendige ondersteuning van het verkeersmanagement, is kostenbesparend, maakt groei in gebruik mogelijk en is flexibel in de toevoeging van innovatieve functionaliteiten.

 

Annotatie

Factsheet

Naar boven