Onderwerp: Bezoek-historie

Verbreding A27 Houten - Hooipolder : samenvatting Tracébesluit en saneringsbesluit
Publicatiedatum:01-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)

 

Samenvatting

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit (TB) A27 Houten - Hooipolder en het Saneringsbesluit (SB) A27 Houten - Hooipolder vastgesteld. In dit tracébesluit en saneringsbesluit zijn diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB)

 

Annotatie

11 p.
ZN0119ZB114A
Met los inlegvel ZN0119ZB114B

Naar boven