Onderwerp: Bezoek-historie

Memorandum inzake de konstruktie van op de kopvlakken in elkaar grijpende caissons van het "Hantsholm" type, welke zou kunnen worden toegepast voor de in relatief diep water te bouwen damgedeelten voor de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland
Publicatiedatum:18-06-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.F. Agema, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]

 

Annotatie

11 p.
bijl., ill.
Met kaarten en tekeningen als losse bijlagen

Naar boven