Onderwerp: Bezoek-historie

Afsluiten Oude Maas : verkennend onderzoek ten behoeve van gebruik rekenmodellen
Publicatiedatum:01-12-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Bestaat uit de volgende deelrapporten:
1. Verslag modelonderzoek (WL-rapport ; M1552-I)
2. Meetuitkomsten (WL-rapport ; M1552-II)
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)

Naar boven