Onderwerp: Bezoek-historie

De keuze van het type steenbekleding op het talud van de te versterken dijk van de Noordpolder in Groningen (telefonisch overleg tussen ir. D.W. Tuijten (HID Groningen, RWS) en ir. J.J.W. Seijffert (COW) op 27-10-1982)
Publicatiedatum:01-11-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.J.W. Seijffert ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW)

 

Annotatie

3 p.
Notitie nr.: 82-20

Naar boven