Onderwerp: Bezoek-historie

The Afsluitdijk Open for Fish
Publicatiedatum:01-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[M. Greijdanus] ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)]

 

Samenvatting

<p> </p> <p align="LEFT">At 1,233 km long, the Rhine is Europe’s largest river. Its river basin occupies around 200,000 m3. A large part of the Netherlands is located in the Rhine Delta. To protect the land against the risk of &shy;flooding, a 32 kilometre-long fl&shy;ood defence barrier, the Afsluitdijk, was built in 1932. The Afsluitdijk is a barrier for migratory fish. Migratory fish species need both seawater and freshwater in order to reproduce and to grow. Together with De Nieuwe Afsluitdijk, Rijkswaterstaat is opening the Afsluitdijk up for fish.</p> <p> </p>

 

Annotatie

Poster gebruikt voor vismigratiecongres Oregon 2017. Uitgelegd wordt welke maatregelen er genomen zijn en worden om de Afsluitdijk weer open te zetten voor vis

Naar boven