Onderwerp: Bezoek-historie

Reproductie zouttoestand getijrivieren XVII : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheid
Publicatiedatum:01-12-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Mazijk ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

5 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
(WL-rapport ; M896-XVII)

Naar boven