Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen Rivieren - Aspect 12 Translatiegolven
Publicatiedatum:18-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. de Jong ; Deltares

 

Samenvatting

De bestaande Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale richtlijnen voor vaarwegen met een langsstroomsnelheid groter dan 0,5 m/s. Aan de hand van een probleemanalyse zijn daartoe alle relevante aspecten van het ontwerpproces, zoals dat ook in de vigerende Richtlijnen Vaarwegen 2017 is beschreven, geëvalueerd en is een onderzoeksagenda opgesteld voor de jaren 2016 t/m 2019. Deze studie is uitgevoerd in het kader van het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden bij de op te stellen richtlijnen voor vaarwegen in rivieren.

 

Annotatie

Memo
10 p.
ill.
Met ref.
11202700-002-ZWS-0001
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven