Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen Rivieren - Interim richtlijnen : eindrapport
Publicatiedatum:29-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. ten Hove ; MARIN

 

Samenvatting

De bestaande Richtlijnen Vaarwegen 2017 beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of met een langsstroomsnelheid minder dan 0,5 m/s. De beheerder Rijkswaterstaat heeft ook behoefte aan integrale richtlijnen voor vaarwegen met een langsstroomsnelheid groter dan 0,5 m/s. Aan de hand van een probleemanalyse zijn daartoe alle relevante aspecten van het ontwerpproces, zoals dat ook in de bestaande Richtlijnen Vaarwegen is beschreven, geëvalueerd en is een onderzoeksagenda opgesteld voor de jaren 2016 t/m 2019. Op basis van de resultaten van de onderzoeken die in 2016 t/m 2018 uitgevoerd zijn, is een interim rapport Richtlijnen Rivieren opgesteld, dat is besproken met de nautisch adviseurs van de betreffende regionale onderdelen van Rijkswaterstaat. Naast hydraulische randvoorwaarden komen de componenten aan bod waaruit de vaarweg is opgebouwd, te weten vaarwegvakken, bruggen (wachtplaatsen), sluizen en havens. In 2019 zal een definitief en volledig rapport Richtlijnen Rivieren worden opgesteld, dat zal worden geïntegreerd met de vigerende Richtlijnen Vaarwegen 2017.

 

Annotatie

19 p.
ill.
Met ref.
Met app.
Rapportnr.: 29242-7-MSCN-rev3
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven