Onderwerp: Bezoek-historie

Proefvak parallelbaan Muiderbrug: Lucobridge PV-BIT membraan en SMA 8G+
Publicatiedatum:07-12-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. van Dijk, Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), Steunpunt Wegen en Geotechniek

 

Samenvatting

Na het eerste proefvak op de Harmsenbrug [1] was het proefvak op de parallelbaan van de Muiderbrug het tweede proefvak, waar Lucobridge PV-BIT membraan is toegepast. Op basis van de opgedane ervaring bij de Harmsenbrug, waaruit bleek dat het met de hand plakken van het Lucobridge PV-BIT membraan zeer veel tijd kostte, was de hoop dat de opdrachtnemer in dit tweede proefvak een verbeterde snellere aanbrengtechniek zou gaan toepassen, zodat het aanbrengen van dit type membranen geschikt zou zijn voor snelle verwerking op grote oppervlakken. De opdrachtnemer, die de Lucobridge PV-BIT membranen op de Harmsenbrug had geplakt, had daar wel ideeën over, maar voor het proefvak Muiderbrug was voor een andere opdrachtnemer gekozen om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens een werkoverleg vooraf bleek al snel dat deze opdrachtnemer niet op machinaal plakken was voorbereid en gaf aan ook in dit proefvak met de hand de membranen te willen gaan plakken. Het was de hoop van de opdrachtgever, dat op basis van alle aanbevelingen uit het rapport van de Harmsenbrug, de opdrachtnemer in dit proefvak tot gewenste verbeteringen zou komen. Met uitzondering van het machinaal plakken had de opdrachtnemer zeker aandacht besteed aan te nemen maatregelen om gewenste verbeteringspunten tot stand te brengen. Tijdens de eerste dag van verwerking bleek al snel dat de verwerkingstemperatuur van de binder en de temperatuur van de membranen grote invloed had op de verwerking van de membranen. In het eerste proefvak Harmsenbrug was dit niet voorgekomen of niet voldoende onderkend vanwege de hogere luchttemperaturen destijds. Ook met de TU Delft lab en semi-praktijkproeven is dit niet geconstateerd, omdat het plakken onder goede omstandigheden is uitgevoerd. Op de tweede dag van de verwerking bleek dat de membranen, die op de eerste dag waren verwerkt, op een groot aantal plaatsen onvoldoende waren gehecht aan het stalen dek. Ook verliep de verwerking moeizaam en ook nu ontstond twijfel over de hechting op een aantal locaties. Omdat bij dit proefvak was besloten de gehele parallelbaan van de Muiderbrug te plakken met het Lucobridge PV-BIT membraan, was het noodzakelijk de verwerkingswijze te optimaliseren. De aannemer heeft getracht om zo goed mogelijke kwaliteit te leveren onder deze omstandigheden. Zo zijn de membraanrollen direct na het plakken aan de randen verzwaard met ijzeren staven om opbollingen te voorkomen en zijn locaties waar lucht ingesloten was gerepareerd. Op het Lucobridge PV-BIT membraan is gietasfalt aangebracht. Als deklaag is SMA 8G+ aangebracht. Daar dit een niet-standaard deklaagmengsel is, dat nog niet is gevalideerd, is besloten om de gehele parallelbaan van de Muiderbrug als proefvak te beschouwen om zodoende ervaring op te bouwen met dit deklaagmengsel.

 

Annotatie

20 p.
ill., bijl.
Definitief
Versie 2.0

Naar boven