Onderwerp: Bezoek-historie

72 ft geul Hoek van Holland : meting van de zuigproduktie van een sleephopperzuiger
Publicatiedatum:01-08-1974

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. de Vries, H. Oostinga ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

10 p.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; R869-III)

Naar boven