Onderwerp: Bezoek-historie

72 ft geul Hoek van Holland : enige aspecten van de optimalisatie van het baggerwerk : verslag vooronderzoek
Publicatiedatum:01-04-1974

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Oostinga, W. Klinkenberg ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Bestaat uit twee delen:
Deel 1 (WL-rapport ; R869-1)
Deel 2 (WL-rapport ; R869-2)
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; R869-2)

Naar boven