Onderwerp: Bezoek-historie

Nota Waterveiligheid: Voorbereiding Beleid Preventiespoor
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

ARCADIS, HKV Lijn in Water

 

Annotatie

[78] p.
Definitieve stukken in het kader van de Nota Waterveiligheid
Samenvatting activiteiten 1 tot en met 6
■ Memo activiteit 1 en 4: Beschrijving Normeringstelsels en Toetsing en
Handhaving;
■ Memo activiteit 2: Ruimtelijke differentiatie;
■ Memo activiteit 3: Voorbeelden overschrijdingskans en overstromingskans;
■ Memo activiteit 5: Financiering waterkeringen
■ Memo activiteit 6: Advies stappenplan
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven