Onderwerp: Bezoek-historie

Rijkswaterstaat aan de slag met het Regeerakkoord : negen innovatieve projecten uitgelicht
Publicatiedatum:01-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Het regeerakkoord schetst twee opgaven die specifiek betrekking hebben op de inkoopfunctie van Rijkswaterstaat: • ‘De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat.’ • ‘De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen.’ Rijkswaterstaat werkt al langer samen met marktpartijen aan innovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities zoals duurzaamheid en circulariteit. Zoals benoemd in het regeerakkoord, gaan we onze inkoopkracht nu nog meer inzetten om innovaties op deze thema’s te versnellen. RWS werkt in al deze trajecten intensief samen met veel marktpartijen, kennisinstituten, en met andere opdrachtgevers zoals gemeenten en provincies. Onze ambities: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn in 2030 en circulair in 2050, waarbij Rijkswaterstaat al in 2030 circulair wil werken. Om deze ambities te halen, is het zaak om innovaties uit de markt veel sneller een plek te geven in onze processen, werkwijzen en contracten. In deze brochure staan negen innovaties die Rijkswaterstaat selecteerde uit het brede palet aan innovatieve projecten. Rijkswaterstaat gaat met deze negen projecten aanpassingen versnellen die in de organisatie nodig zijn om vlot en succesvol te innoveren. Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/innovatie

 

Annotatie

6 p.
CD1118TP354

Naar boven