Onderwerp: Bezoek-historie

Peilbesluit IJsselmeergebied
Publicatiedatum:14-06-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Peilbesluit IJsselmeergebied en bijbehorende documenten

 

Annotatie

39 p.
Met lit.opg.
RWS-2018/16279
mn0618TP330
Met als bijlage de volgende rapporten:
Notitie reikwijdte en detailniveau / september 2015
Nota van antwoord behorende bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Peilbesluit IJselmeergebied / 9 februari 2016
Milieueffectrapport / 11 april 2017
Bijlage bij het Milieueffectrapport / 31 maart 2017
Natuurtoets / 11 april 2017
Passende beoordeling / 23 juni 2017
Nota van antwoord behorende bij Peilbesluit IJsselmeergebied / 14 juni 2018
Publieksfolder
Factsheet
Rapport Protocol operationeel flexibel peilbeheer

Naar boven