Onderwerp: Bezoek-historie

Typen deklagen op verbindingswegen op autosnelwegen : advies RWS typen deklagen op toe- en afritten
Publicatiedatum:27-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[L. Schouten, W. Nijssen, J. Voskuilen] ; Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud, Steunpunt Wegenbouw (RWS, GPO) ; Arcadis NL

 

Samenvatting

De toe te passen mengsels voor de verschillende boogstralen worden in dit document genoemd.

 

Annotatie

1 p,
Versie 2.2; Deze versie vervangt de eerdere 2006-versie: RWS-Richtlijn typen deklagen op toe- en afritten autosnelwegen

Naar boven