Onderwerp: Bezoek-historie

Afsluiting Gat van de Hawk : bijlage 1 : behorend bij brief no. M1242/12021 d.d. 14 december 1973
Publicatiedatum:01-12-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

Ongepagineerd
ill.
Omslagtitel : Afsluiting Gat van Hawk
Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; M1242)

Naar boven