Onderwerp: Bezoek-historie

Information engineering for supporting situation awareness of nautical traffic management operators
Publicatiedatum:13-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.C. van Doorn ; Delft University of Technology

 

Samenvatting

Proefschrift van collega Ellemieke van Doorn. Zij onderzocht wat redenen zijn waarom operators met de huidige informatiesystemen soms problemen ervaren, wanneer zij zich een mentaal beeld moeten vormen van de situatie op de vaarwegen. In totaal bracht zij daarbij 30 verschillende redenen in kaart. 23 daarvan hebben betrekking op hoe de benodigde informatie in de verschillende informatiesystemen weergegeven wordt. De huidige weergave van informatie ondersteunt operators onvoldoende in het mentaal verwerken van alle beschikbare informatie. Ellemieke combineerde bestaande methodes uit de ontwerpwereld met information engineering technieken, technieken die gebruikt worden om informatie stromen en relaties in kaart te brengen. Met behulp van deze aanpak ontwierp ze drie nieuwe gebruikersinterfaceconcepten voor de nieuwe operationeel netwerkmedewerkersrol. Deze concepten werden in een werkpleksimulator toegepast en door 20 operators gebruikt bij het uitvoeren van drie verschillende verkeersmanagementscenario’s. Analyse van de testdata liet zien dat een geïntegreerde gebruikersinterface een positief effect heeft op de snelheid waarmee operators situatiebewustzijn op doen, de snelheid van communicatie met belangrijke stakeholders, en de kans dat operators taken uitvoeren in de vereiste volgorde. Bij een geïntegreerde gebruikersinterface zijn alle informatieschermen met elkaar verbonden, waardoor bijvoorbeeld via een muisklik op een schip in de kaart alle informatie over dit schip geopend kan worden in een reis-lading scherm, of gegevens overgenomen worden in het systeem dat gebruikt wordt voor logging. Context-afhankelijke informatievisualisatie zorgde ervoor dat operators beter in staat waren om vragen van schippers te beantwoorden, wanneer deze vragen gingen over de toekomstige staat van de verkeersmanagementomgeving. Een voorbeeld van context-afhankelijke informatievisualisatie is het weergeven van beschikbare alternatieve vaarroutes, wanneer de hoofdvaarroute gestremd is. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het programma Corridorgerichte Bediening en Begeleiding.

 

Annotatie

280 p.
PhD Thesis
ISBN 9789461869296
This PhD research was funded by Rijkswaterstaat

Naar boven