Onderwerp: Bezoek-historie

RIZA in beeld 2002
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Abma, T. Cnossen, R. Kouwen, P. Stortelder, H. WinkelsMinisterie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Hierin staat kort samengevat wat het RIZA doet, voor wie en met welke middelen. Het geeft onze opdrachtgevers, klanten en relaties, inzicht in de werkzaamheden van het RIZA. Ook voor de RIZA-medewerkers is dit handige informatie. Dit keer is ook een hoofdstuk gewijd aan de visie en directiestrategie van het RIZA op de middellange termijn. Het gaat in op belangrijke ontwikkelingen in de waterwereld en de ontvlechting van beleid, uitvoering en toezicht binnen het ministerie van V&W. De vorming van het Directoraat-Generaal Water per 1 februari 2002, de vorming van de Divisie Water van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2002, en de vorming van het agentschap Rijkswaterstaat binnen enkele jaren, zijn daarin belangrijke elementen voor het RIZA.

 

Annotatie

43 p.
'RIZA in beeld 2002' is de verkorte versie van het Managementcontract 2002 gecombineerd met het Strategisch Bedrijfsplan 2003-2007

Naar boven