Onderwerp: Bezoek-historie

"De problematiek van de havenvestiging in het oostelijk bekken van de Oosterschelde" : rapport uitgebracht door de Interprovinciale Werkgroep Reimerswaalplan
Publicatiedatum:01-02-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Annotatie

48 p.
ill., bijl.
Na overleg tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van het overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West-Nederland is besloten de nadere studies betreffende de technische, nautische en waterstaatkundige aspecten van het Reimerswaalplan onder
auspiciën van de Werkcommissie Deltagebied van de Rijksplanologische Commissie te doen verrichten door een onder voorzitterschap van de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant
staande werkgroep ''Reimerswaalplan", samengesteld uit de werkgroepen Havengebieden Zeeland en Havengebieden
Noord-Brabant.

Naar boven