Onderwerp: Bezoek-historie

Terugkeer van brakke natuur, doorgang voor trekvis : herstel zoet zout overgangen
Publicatiedatum:01-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Landelijk Team Kaderrichtlijn Water (KRW)] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Onderdeel van een reeks uitleg over maatregelen ecologische waterkwaliteit die Rijkswaterstaat neemt

 

Annotatie

2 p.
PPO0918ZB115I

Naar boven