Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring herstel Groot zeegras Waddenzee 2015
Publicatiedatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. E. Tolman, D. P. Pranger ; Pranger en Tolman Ecologen ; G. van den Berg ; Eftas Ferberkundung; J.W. Bergwerff ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

 

Samenvatting

Groot zeegras (Zostera marina), een zeewaterplant, is in Nederland een zeldzaam voorkomende plantensoort en staat op de Rode Lijst als bedreigd beschreven. Vanuit de Kader Richtlijn Water wordt gestreefd naar schoon en gezond water en vanuit dat perspectief is het gewenst dat er meer Groot zeegras in de Waddenzee groeit, mede omdat het een belangrijke doelsoort is voor natuurherstel. Omdat natuurlijk herstel van Groot zeegras achterwege blijft is in 2010 een project opgestart om het voorkomen, via een innovatieve zaaimethode, in de Waddenzee te bevorderen. Voor de uitvoering van dit project zijn Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en Deltares een samenwerkingsverband aangegaan.

 

Annotatie

28 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)
BM-nummer : BM15.15

Naar boven