Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2018
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. van Kleunen, V. de Boer, S. Deuzeman, M. Sluijter, T. Sluijter ; Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

30 p.
Sovon-rapport 2018/42
RWS rapportnr.: BM 18.21
In opdracht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven