Onderwerp: Bezoek-historie

Infravation business case : eindrapport
Publicatiedatum:01-08-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Willems met bijdragen van S. Nooij, R. Ruijtenbeek ; Iv-Infra

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat (RWS) coördineert sinds 2015 Infravation, een samenwerkingsverband van wegbeheerders uit 9 Europese landen – Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland – en daarnaast de Verenigde Staten en Israël. Infravation heeft als doel veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen. Toepassing ervan moet leiden tot lagere kosten (LCC), minder verkeershinder en minder belasting voor het milieu. Een internationale uitvraag leverde meer dan 100 projectvoorstellen op. Na een evaluatie door een internationaal panel van onafhankelijke experts bleven de volgende 9 meest kansrijke projecten over: ? FASSTBRIDGE en SUREBRIDGE: brengen de levenscycluskosten van stalen respectievelijk betonnen bruggen omlaag door versterking met composieten. ? SEEBRIDGE: zet met 3D-monitoring en HD-fotografie een bestaande brug in een Bouw Informatie Model (BIM), kent hier betekenis aan toe en herkent en diagnosticeert eventuele schades. ? SHAPE: monitort de sterkte van een brug met geluidsgolven. ? ECLIPS: realiseert een injectie van microstructuur in betonfase-overgangen. Dit leidt tot minder slijtage als gevolg van temperatuurschommelingen. ? HEALROAD: realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie verlengt de levensduur. ? SEACON: gebruikt zeewater in plaats van drinkwater bij de productie van beton. ? ALTERPAVE en BIOREPAVATION: zetten in op hoogwaardigere methodes voor asfaltrecycling en op milieuvriendelijkere bindmiddelen. Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en bruikbaarheid voor Rijkswaterstaat, en in tweede instantie voor andere wegbeheerders, is elk van de negen projecten geëvalueerd in termen van de bekende RAMSSHEEP criteria1.

 

Annotatie

44 p.
Referentie: INFR170774-R-01-3d
Versie 3.0 definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven