Onderwerp: Bezoek-historie

Update van het RWS-MWTL analysevoorschrift voor mariene benthos : achtergronddocument
Publicatiedatum:30-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. van Loon, J. Cuperus, A. Naber, G. Vossebelt ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

In het kader van de te hoge geoffreerde kostprijzen van de MWTL mariene benthos analyses, is er overleg binnen RWS gevoerd, en overleg met de marktpartijen geweest, over het waar mogelijk vereenvoudigen van het gewenste taxonomische niveau van de benthos determinaties, en andere kostenbesparende maatregelen zoals het nemen van deelmonsters. Bovenstaande achtergronden en overwegingen hebben, na uitgebreid intern RWS en extern overleg, geleid tot de aanpassingen van de taxonomische lijst voor MWTL, en enkele andere maatregelen, die hieronder worden opgesomd.

 

Annotatie

[3] p.

Naar boven