Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in 1999
Publicatiedatum:08-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T.J. Boudewijn, S. Dirksen ; Bureau Waardenburg

 

Annotatie

28 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Rapport nr.: 99.76
Status rapport: eindrapport
Project nr.: 99.035

Naar boven