Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurlijk Veilig 2018 : stand van zaken onderzoeken medio 2018
Publicatiedatum:12-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[P. Damsma] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Stand van zaken onderzoeken Natuurlijk Veilig medio 2018.

 

Annotatie

5 p.
Samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting Noordzee, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN en Waternet

Naar boven