Onderwerp: Bezoek-historie

Kustonderzoek tbv waterveiligheid Min IenW / RWS : samenhang [presentaties 12 september 2018]
Publicatiedatum:12-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Damsma, Q. Lodder, R. van Hal, S. IJff ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; Technisch Universiteit Delft (TUD) ; Deltares ; Wageningen University Research (WUR)

 

Samenvatting

Presentaties Informatiedag Natuurlijk Veilig 2018 op 12 september 2018.

 

Annotatie

Diverse presentaties:
-Kustonderzoek tbv waterveiligheid / Q. Lodder ; RWS, WVL ; TUD
-Natuurlijk Veilig - Duinen / S. IJff ; Deltares
-Samenwerken : oogsten en zaaien / P. Damstra ; RWS, WVL
-Ecologie van de vooroever : in relatie tot zandsuppleties / R. van Hal ; WUR

Naar boven