Onderwerp: Bezoek-historie

Statistisch overzicht afvoeren en waterhoogten watersysteem Maas en Kanalen 1991-2015
Publicatiedatum:19-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[F. Kok] ; Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft een lange historie in het meten en monitoren van de waterhoogte en afvoeren van de Nederlandse Rijkswateren. Deze metingen geven informatie voor het informeren van de gebruikers en het opstellen van karakteristieke van een watersysteem. DE laatst verschenen papieren versie van het 10 jarig overzicht omvat de periode 1981. . . 1990. Het hier gepresenteerde overzicht sluit hierop aan: 1991. . . 2015. Het omvat de fysische grootheden afvoeren en waterstanden van alle meetstations van het Landelijk Meetnet Water (LMW) van het Watersysteem Maas en Kanalen.

 

Annotatie

264 p.
tab.

Naar boven