Onderwerp: Bezoek-historie

Duurzaamheidonderzoek hergebruik boogbrug Vianen
Publicatiedatum:15-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.F. Teeuw, R. Dijcker ;

 

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van hergebruik van de brug bij Vianen onderzocht. Aan de hand van een visuele inspectie is een eerste indicatie gekregen van de conditie van de brug en de mogelijkheden voor hergebruik. De conditie van de hoofddraagconstructie van de boogbrug, fietsbrug en van de aanbruggen lijkt op het eerste gezicht goed. De corrosie van het staal in hoofddraagconstructie is < 1 % en ook de blootliggende wapening in de betonnen draagconstructie van de fietsaanbrug is <1 %. Voor het bepalen van de restlevensduur zal nader onderzoek moeten worden uitgevoerd om deze in meer detail met meer precieze te kunnen bepalen. De eerste indruk is echter dat er voldoende resterende levensduur beschikbaar is om hergebruik te rechtvaardigen.

 

Annotatie

47 p.
ill., bijl.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven