Onderwerp: Bezoek-historie

Getijmodel Rijnmond : ijking ruwheid van het rivierenstelsel in het model
Publicatiedatum:01-12-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. J. de Jong ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory

 

Annotatie

2 dln
1. Deel 1
2. Deel 2 IJking Rivierenstelsel : meetresultaten, juni 1972
bijl., ill.
[In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden]
(WL-rapport ; M900-XVII)

Naar boven