Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogeltellingen bij afgaand tij op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde, september-november 2017
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.S.J. Hoekstein ; Delta Project Management (DPM); R. Geene ; Habitat-Advies

 

Annotatie

52 p.
ill., tab.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Delta Project Management rapport 2018-03.
Habitat-Advies rapportnummer: 2018-1.
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening rapport BM 18.19

Naar boven