Onderwerp: Bezoek-historie

Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust in 2006
Publicatiedatum:27-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Jol, M. Poelman ; IMARES

 

Annotatie

8 p.
Rapportnummer: C060/06
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven