Onderwerp: Bezoek-historie

De Dreissenadichtheid in het Volkerak-Zoommeer: resultaten van hetonderzoek in 2015
Publicatiedatum:01-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. bij de Vaate, E.A. Jansen, S.J. bij de Vaate ; Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau

 

Annotatie

36 p.
ill.
Rapport nr.: 2015/01
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)

Naar boven