Onderwerp: Bezoek-historie

Dichtheidsschatting van driehoeks- en quaggamosselen in het IJssel- enMarkermeer: resultaten van onderzoek uitgevoerd in 2010
Publicatiedatum:01-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. bij de Vaate, E.A. Jansen ; Waterfauna Hydrobiologisch Adviesbureau

 

Annotatie

30 p.
ill.
Rapport nr.: 2010/05
Definitief
In opdracht van H. Timmer, V.O.F. HK 3, Harderwijk

Naar boven