Onderwerp: Bezoek-historie

Robuust SMA
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); J. Stigter ; Boskalis; M. Moenielal ; Dibec Materiaalkunde; M. Eijbersen ; CROW

 

Samenvatting

In het kader van de CROW-Werkgroep Volumetrisch ontwerp en bedrijfscontrole steenskeletmengsels zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op SMA. Er zijn kernen geboord uit goede en minder goed presterende SMA wegvakken, waarvan na extractie o.a. de eigenschappen van de steenslag, zoals vlakheidsindex en HRS, zijn bepaald. Van de mengsels uit de “oude” (goed presterende) IVO-SMA proefvakken en een aantal andere mengsels kon ook de vergelijking tussen het mengselontwerp en de gerealiseerde samenstelling worden gemaakt. De resultaten laten zien dat de ontworpen SMA mengsels in principe goed zijn, maar dat zelfs al kleine afwijkingen in korrelverdeling en/of dichtheid van de bouwstoffen ten opzichte van het mengselontwerp al voldoende kunnen zijn voor het minder goed presteren in de praktijk. Deze afwijkingen betreffen met name verhoging van het gehalte fijne steen, maar ook bitumengehalte, gehalte < 0,063 mm en penetratie van het teruggewonnen bindmiddel. Volumetrisch aanpassen van de samenstelling tijdens de productie als gevolg van een afwijkende HRS ten opzichte van het mengselontwerp bleek te weinig onderscheidend om goed acterende SMA mengsels te produceren.. Ook controle van de samenstelling en viscositeit van de mastiek tijdens de productie is van cruciaal belang voor het beheersen van de kwaliteit van het SMA mengsel. Een HRS-proef op het gehele mineraal (0-11 mm) geeft inzicht in de gevoeligheid van het minerale skelet voor afwijkingen in de korrelverdeling. Daarnaast kunnen ook de toepassing van teveel eigen stof en te weinig afdruipremmende stof leiden tot het falen van SMA. De werkgroep heeft aanbevelingen opgesteld voor aanpassing van de keuze van de bouwstoffen, de verhouding van de bouwstoffen en toleranties bij de inkoop, productie en verwerking. Deze worden in onderhavige paper besproken. 

 

Annotatie

9 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven