Onderwerp: Bezoek-historie

Wat we leren uit het monitoren van asfaltproefvakken : ‘Proefvakken-analyse’
Publicatiedatum:01-01-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Voskuilen, I. van Volsteren, P. Kuijper, A. Kleis ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO); P. Nijsten, R. de Boer ; Arcadis

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat onderzoekt de toepasbaarheid en kostenefficiëntie van verschillende wegdekmaatregelen en bronmaatregelen in de praktijk door het aanleggen van proefvakken Het doel is om inzicht te krijgen in de eigenschappen, gedrag, kwaliteiten en levensduur van deze proefvakken. Hiertoe worden op periodieke basis verschillende soorten metingen uitgevoerd. Het Steunpunt Wegen en geotechniek (onderdeel van Rijkswaterstaat-GPO) stelt tweejaarlijks een samenvattende rapportage op over de meetresultaten van de uitgevoerde metingen op deze proefvakken. In de rapportage van dit jaar is bijzondere aandacht voor Dunne Geluidsreducerende Deklagen (DGD’s) en proefvakken met als doel de aanvangsstroefheid te verbeteren. In deze paper worden de onderzoeksmethodes besproken en behaalde onderzoeksresultaten geëvalueerd.

 

Annotatie

12 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2018

Naar boven